Miroslava Grunder

diplomirani homeopat SHI

Rezime

• Akutne i hronične bolesti
• Strahovi
• Pubertet
• Bezdetnost
• Trudnoća
• Seksualnost
• Simptomi menopauze
• Menstrualni poremećaji
• Podrška pre i posle operacije
• Podrška terminalnim belestima

Image
Image
Image
Image